NAV sajtóközlemény az online számlázórendszerről

Kategória: értékes ötletek | Cikk Gyors olvasása
MEGOSZTÁS

2018. július elsejétől éles üzemben fogadja a vállalkozások számláinak adatait az Online Számla rendszer. A csaknem féléve tartó tesztüzemből még három hét van hátra a számlázó programok fejlesztésére vagy egy adatszolgáltatásra felkészített számlázó program beszerzésére. A kötelező adatszolgáltatásra való felkészüléshez minden információ megtalálható a NAV Online Számla aloldalán- áll a NAV júniusi sajtóközleményében.

NAV sajtóközlemény az online számlázórendszerről

 

"Július elsejétől minden olyan számláról, amelynek belföldi adóalanyra áthárított áfatartalma minimum 100 ezer forint, adatot kell küldeni a NAV-hoz. Az adatküldést legkönnyebben számlázó program használatával lehet megvalósítani, mert ebben az esetben az adatszolgáltatás gépek közötti kommunikáció keretében megtörténik. Olyan számlázó programra van szükség, amely alkalmas arra, hogy az adatokat automatikusan továbbítsa az Online Számla rendszerbe.

Az adatszolgáltatás azoknak is kötelező, akik kézzel kiállított számlákat, azaz számlatömböt alkalmaznak. Amennyiben ezen a számlán az áfa legalább 100 ezer forint, öt napon belül, ha pedig eléri az 500 ezer forintot, a kiállítás utáni napon kell elvégezni az adatszolgáltatást manuális feltöltéssel. Az eddig számlatömböt használó vállalkozásoknak is érdemes megfontolni az áttérést a jóval kevesebb adminisztrációval járó számlázó programokra.

A NAV ingyenes, egyszerű, gyors és az adatszolgáltatásra is alkalmas számlázó programmal, a hamarosan elérhető Online Számlázóval segíti a vállalkozásokat. A számlaadatok beküldésének feltétele a regisztráció, amelyre a cégek képviselőinek június közepétől nyílik lehetőségük.

A felkészüléshez szükséges információkról a NAV ügyfélkapus tárhelyre érkező elektronikus levélben tájékoztatja a vállalkozások törvényes képviselőit. A regisztrációhoz és esetleges további információk eléréséhez célszerű ellenőrizni a tárhelyhez való hozzáférést, illetve annak, aki ilyennel nem rendelkezik, érdemes mielőbb ügyfélkaput nyitnia.

A megfelelő adatszolgáltatás részleteiről minden információ fellelhető a NAV Online Számla aloldalán. Részletek, tesztelési lehetőség, műszaki leírások magyarul, angolul és németül: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/."- írja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

 

Nem a sajtóközlemény része, de nagyon hasznos ez a tájékoztató, amit a  kamaraonline.hu oldalon találtam, ezen a linken: http://kamaraonline.hu/cikk/online-szamla-rendszer-a-legfontosabb-tudnivalok  Ez csak 5 kérdés további kérdéseket a linken találtok, érdemes átkattintani is. 

 

"1. 2018. július 1-jével megszűnik a számlákra vonatkozó tételes adatszolgáltatás (összesítő jelentés)?

A tervek szerint nem szűnik meg, csak jelentősen megváltozik a kibocsátott és befogadott számlák tekintetében is.

A számlakibocsátóként teljesítendő adatszolgáltatás adóértékhatára 1 millió forintról lecsökken 100 000 forintra. A kötelezően szolgáltatandó adatok köre kibővül, az adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a számlának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjed. Továbbá az adatszolgáltatás elválik a bevallástól és a következők szerint teljesítendő:

  • számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatok a számlázó programból a kiállítás után azonnal, XML formátumban, interneten keresztül továbbítandók a NAV-nak,
  • nyomtatvány felhasználásával történő számlázás (vagyis kézi számlázás) esetén az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni, mégpedig úgy, hogy a számla, a számlával egy tekintet alá eső okirat adatait webes felületen kell rögzíteni. Kézi számla esetében az adatszolgáltatási határidő rövidül akkor, ha a számla 500 000 forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Utóbbi esetben az adatszolgáltatás a számlakibocsátás utáni napon teljesítendő.

Számlabefogadóként a tételes adatszolgáltatás változatlanul az áfa-bevallásban és az adólevonási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő, az adóértékhatár 2018. július 1-jével ebben a körben is 100 000 forintra csökken, a szolgáltatandó adatok köre ugyanakkor nem változik. A tételes adatszolgáltatás teljesítéséhez az adóalany – a számlázó programból a NAV-hoz továbbított, illetve nyomdai úton előállított számla esetén a webes felületre feltöltött számlaadatok alapján – a számára kibocsátott számlák adatait a NAV rendszeréből lekérdezheti.

2. Az online adatszolgáltatást milyen programoknak kell teljesíteniük?

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján elérhető, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) a számlázó programmal szembeni követelmények között szerepel, hogy biztosítania kell a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz. A Rendelet 2. § 2. pontja értelmében számlázó program alatt a következők értendők: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is.

Előzőekből következően a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak, programmodulnak kell teljesítenie az adatszolgáltatást. A számlázó programot használó adóalany nem mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól például olyan indokkal, hogy az általa használt program külföldi fejlesztésű.

3. A Tervezet számlázó programmal szembeni követelményként határozza meg az elektronikus adatszolgáltatásra való alkalmasságot. Ez azt jelenti, hogy 2018. július 1-jétől mindenkinek le kell cserélnie a számlázó programját vagy annak egy továbbfejlesztett verziójára kell áttérnie?

Az adóalany mindaddig használhatja adatszolgáltatásra nem alkalmas számlázó programját, amíg nem kell adatszolgáltatást teljesítenie, vagyis nem állít ki a számlázó programmal egy másik belföldi adóalany részére olyan számlát, amiben 100 000 forint vagy azt meghaladó összegű adó van. Az ilyen program használatát a NAV, a tervek szerint nem szankcionálja. Ugyanakkor, hogy az ilyen programot használó adóalanynak is online számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége keletkezik az első olyan számla kiállításakor, amelyben egy másik belföldi adóalanyra legalább 100 000 forint adót hárít át. Mulasztási bírsággal járhat, ha ezt a kötelezettséget valaki nem vagy nem megfelelően teljesíti.

A számlázó program adatszolgáltatási funkciója azért is lett követelmény, hogy azok az adóalanyok, akik a következőkben döntenek arról, hogy számlázó programot vásárolnak, a program beszerzésekor vegyék figyelembe, hogy az alkalmas-e a számla adatainak online adatszolgáltatásra. Ennek indoka, hogy az üzleti helyzet változása vagy az adóértékhatár csökkenése miatt olyan adóalany is online számlaadat-szolgáltatásra válhat kötelezetté, akinek a program beszerzésekor nem volt 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számlája.

4. Kikre terjed ki a számlázó programból teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség? Az áfa-regisztráltaknak is fel kell készülniük az adatszolgáltatásra?

Az adatszolgáltatási kötelezettség valamennyi belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra kiterjed. Ennek megfelelően az áfa-regisztráltaknak is adatszolgáltatást kell teljesíteniük a másik belföldi adóalanynak kiállított, legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számláikról.

5. A számlázó programmal másik belföldi adóalany számára kiállított, minimum 100 000 forint adót tartalmazó számlákat kötelező-e leválogatni, vagy lehetőség van valamennyi számla adatának továbbítására?

Ha az adóalany csak azokról a számláiról szolgáltat adatot, amelyekben 100 000 forint vagy annál nagyobb összegű adót hárít át, a számlázó programnak minden egyes számlánál észlelnie kell, hogy fennállnak-e az adatszolgáltatási kötelezettség feltételei.

Az adóalany ugyanakkor dönthet úgy is, hogy figyelmen kívül hagyja az adóértékhatárt és – függetlenül attól, hogy a számla tartalmaz-e áthárított adót, illetve, hogy milyen összegű áthárított adót tartalmaz – valamennyi belföldi adóalany számára kiállított számlájáról adatot szolgáltat. A NAV az önkéntesen szolgáltatott számlaadatokat is befogadja."

 

 

 

Vissza

Címkék : vállalkozó

Hozzászólások :

Csatlakozz a beszélgetéshez!

Oszd Meg a Cikket :


Szerző

Major Zsuzsanna

Kapcsolódó cikkeink: