Fontos tájékoztatóanyagokat találsz itt, amelyek megfelelnek a GDPR szabályozásnak. 

 

 Sütik (cookie) kezelése

Ahogy majdnem minden honlap a mi oldalunk is használ sütiket.

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek.
Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve a weboldal nem megfelelő működését okozhatja.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Adatvédelmi tájékoztatás

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak SESSIONID, referer
Használatot elősegítő sütik Az Ön hozzájárulása A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele 6 hónap Bejelentkezésnél "Emlékezz rám" esetén a felhasználónév és a jelszó megjegyzése
Google Analytics Az Ön hozzájárulása Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat 2 év
1 nap
Session
6 hónap
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat
Böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik Az Ön hozzájárulása Böngészéshez használt eszközt és böngészőt jelölő egyedi azonosító létrehozása és tárolása 7 nap CustomId

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Ha az oldalon tartózkodsz, el kell fogadnod az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót ahhoz, hogy kezelhessük az adataidat. Jelenleg semmilyen személyes adatot nem őrzünk meg rólad, és nem adunk ki harmadik félnek, az itt leírtakon kívül. Jelen tájékoztatóval adatokat nem kérünk be tőled, és nem használunk.  Minden jogot fenntartok a leírtak megváltoztatására, a tartalomért semmilyen közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállalunk. Major Zsuzsanna, 2018.05.24.

Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
1. A szolgáltató
Név:
Major Zsuzsanna, e.v.
Székhely:
6900 Makó, Szentháromság u. 26.
Nyilvántartási szám:
28490082
Számlavezető pénzintézet:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Adószám:
65855856-1-26 
E-mail:
info@hirmenedzser.hu

Tárhelyszolgáltató: Rackhost Kft.

2. A honlapon folytatott tevékenység
A honlap célja az Értékes Ötletek felkutatása, cikkek, tartalmak közlése. 


3. Általános Felhasználási feltételek
3.1. A honlap igénybevételének nincsenek feltételei. 
3.2. Felelősség
3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
3.2.2. A Szolgáltató nem vállal semmilyen közvetett, vagy közvetlen felelősséget azokért az esetleges károkért, költségekért, amelyek a honlap használatából erednek. Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja. 
3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezekért szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.
 
3.3. Szerzői jogok
3.3.1. A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. 


4. Egyéb rendelkezések
4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül, fenntartja a jogot, hogy a honlapot más domainnév alá helyezze át.
4.2. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával  az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához hozzájárul, joga van ezeket az adatokat elkérni, vagy kérni a törlését. 


5. Jogérvényesítési lehetőségek
5.1. Panaszügyintézés helye
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a szolgáltató elérhetőségein terjesztheti elő. 
5.2. Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás követően legkésőbb 15 napon belül érdemben válaszol Felhasználó kifogására.
5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
5.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
5.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
5.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


6. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
6.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.
6.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.05.24.

Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban:
Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

 

Adatkezelő: Major Zsuzsanna, e.v.
Székhely:
6900 Makó, Szentháromság u. 26.
Nyilvántartási szám:
28490082
Számlavezető pénzintézet:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Adószám:
65855856-1-26 
E-mail:
info@hirmenedzser.hu

Tárhelyszolgáltató: Rackhost Kft.

honlap: www.ertekesotletek.hu


Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

1. Regisztráció, hírlevélfeliratkozás, cikkfigyelő feliratkozás
Az általános szerződési feltételek elfogadása során feldolgozzuk a regisztrációs űrlapon és az üzleti tranzakciók során gyűjtött személyes adatait. 

2. Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing

A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk.
Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást, a közvélemény-kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése).  E célból e-mailben, SMS-ben, telefonon vagy postai úton kapcsolatba lépünk Önnel. 
A regisztrációs űrlapon megadott, valamint az üzleti kapcsolat során összegyűjtött személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából feldolgozásra kerülnek. Ez a tevékenység az adatkezelő jogos érdeke, hiszen szükségünk van arra, hogy tájékoztassuk Önt ajánlatainkról és szolgáltatásainkról, és az üzleti kapcsolatot fenntartsuk. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait is felhasználjuk, hogy e-mailben, SMS-ben vagy telefonon további információt küldjük. A piackutatást és közvélemény-kutatást kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornán keresztül végezzük. Ezek az adatkezelések
tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont).

3.Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatait nem adjuk ki és továbbítjuk 3. félnek, és nem használunk adatfeldolgozókat. 
 

4. Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak
A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk: ügyfél neve (= cégnév), tevékenysége, cégformája,számlázási címe, telefonszáma, adószáma (az EU-n belüli vevőkre vonatkozóan: a HÉA-nyilvántartási szám), legalább egy, vásárlásra jogosult személy (azaz azügyvezető) adatai, a vásárlásra jogosult cégbeli titulusa. A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes.
Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

5. Jogorvoslat
Bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel, aki az oldal tulajdonosa a fenti kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:


• Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
• Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
• Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők
részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
• Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
• Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni
egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
• Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
• Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésé-
nek jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
• Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez
való jog GDPR 77. cikk)

6.  A személyes adatok kezelése weboldalunk felkeresése során

Weboldalunk felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül. Az Ön termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím, a dátum és idő, termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítja.  Minden egyéb adatkezelés – az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével – kizárólag az itt foglalt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például regisztráció, felmérés, online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre. Megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk annak biztosítása érdekében, hogy a regisztrációhoz vagy egyéb szolgáltatásokhoz történő bejelentkezéskor kódolva, vagyis illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok. Az alábbiakban további információk találhatóak, különösen az általunk használt technológiákkal kapcsolatban.
 

7. Hírlevélre történő feliratkozás

Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre, cikkfigyelőnkre a weboldalunkon az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével. Ha kitölti a regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait vagy a vevőként történő regisztrációjakor hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk az Ön számára, e-mailt fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A hírlevélre történő feliratkozás véglegesítéséhez a kapott e-mailben található „feliratkozás megerősítése” linkre kell kattintani. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „leiratkozás” linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján. Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet vagy kupont kapni.

 
8. A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. Miden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk.
 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

 

FACEBOOK ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

AZ oldalhoz kapcsolódik facebook oldal is. A facebook több pontban, részletesen ismerteti az adatvédelemmel kapcsolatos fontos tudnivalókat. Ezt ITT találod. Néhány kiemelt rész, a teljesség igénye nélkül: 

"

Adatkezelési szabályzat

Ez a szabályzat azon információkat határozza meg, amelyeket a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása céljából kezelünk (Facebook-termékek vagy Termékek). További eszközöket és információkat a Facebook beállításainál és az Instagram beállításainál talál."

Vissza a lap tetejére

Milyen jellegű adatokat gyűjtünk?

A Facebook-termékek rendelkezésre bocsátásához Önnel kapcsolatos információkat kell kezelnünk. Az általunk gyűjtött információk típusa attól függ, hogy Ön hogyan használja a Termékeinket. A Facebook beállításai és az Instagram beállításai között megtudhatja, hogyan lehet az általunk gyűjtött információkat elérni és törölni.

Amit Ön és mások tesznek és amiket rendelkezésre bocsátanak.

 • Az Ön által rendelkezésre bocsátott információk és tartalmak.Gyűjtjük a tartalmakat, a kommunikációkat és az egyéb információkat, amelyeket Ön a Termékeink használata során rendelkezésre bocsát, beleértve, amikor fiókot regisztrál, tartalmat hoz létre vagy oszt meg, és másoknak üzenetet küld vagy velük kommunikál. Ide tartozhatnak az Ön által elérhetővé tett tartalomban szereplő vagy azzal kapcsolatos információk is (például a metaadatok), például egy fénykép készítésének helye vagy egy fájl létrehozásának dátuma. Ide tartozhat az is, amit az általunk szolgáltatott funkciókon, például kameránkon keresztül lát, hogy javasolhassunk Önnek esetlegesen tetsző maszkokat vagy szűrőket, vagy ötleteket adhassunk a portré mód használatával kapcsolatban. Rendszereink a kontextus és a tartalom alább megadott célból történő elemzése érdekében automatikusan feldolgozzák az Ön és mások tartalmait és kommunikációját. További információ arról, hogyan ellenőrizheti, hogy ki láthatja, amit megosztott.
  • Különleges védelmet élvező adatok: Kiválaszthatja, hogy a Facebook profilmezőiben kíván-e információkat vagy életeseményeket megadni a vallási nézeteivel, politikai nézeteivel vagy azzal kapcsolatban, hogy kik iránt „érdeklődik”, vagy az egészségével kapcsolatban. Ezek, illetve egyébinformációk (mint például a faji vagy etnikai származás, világnézet, szakszervezeti tagság) az európai uniós jog szerint különleges védelem alatt áll.

 • Közösségek és kapcsolatok. Gyűjtjük az arra vonatkozó információkat, hogy milyen emberekhez, oldalakhoz, fiókokhoz, keresőcímkékhez (hashtag) és csoportokhoz kapcsolódik, és milyen módon lép velük érintkezésbe a Termékeinkben, például hogy kivel kommunikál a legtöbbet, vagy hogy melyek azok a csoportok, amelyeknek tagja. Továbbá gyűjtjük az elérhetőségeket, ha úgy dönt, hogy feltölti, szinkronizálja vagy importálja őket egy készülékről(például címjegyzéket vagy híváslistát vagy SMS-listát); ezeket arra használjuk, hogy Önnek és másoknak is segítsünk megtalálni azokat az embereket, akiket esetleg ismerhetnek, illetve további, az alábbfelsorolt célokból.

 • Az Ön termékhasználata. Információkat gyűjtünk arról, hogy hogyan használja a Termékeinket, például hogy milyen típusú tartalmakat tekint meg vagy milyen típusú tartalmakkal lép kapcsolatba; milyen funkciókat használ; milyen aktivitást végez, kikkel és mely fiókokkal lép interakcióba; és az aktivitásainak az időpontját, gyakoriságát és időtartamát. Például naplózzuk, hogy mikor használja, illetve hogy mikor használta utoljára a Termékeinket, és mely bejegyzéseket, videókat és más tartalmakat tekintett meg a Termékeinken. Információkat gyűjtünk arról is, hogy hogyan használja a funkciókat, mint például a kamerát.

 • Információ a Termékeinken lefolytatott tranzakciókról. Ha a Termékeinket vásárlásoknál vagy más pénzügyi tranzakcióknál használja (például amikor vesz valamit egy játékban, vagy adakozik), akkor információt gyűjtünk a vásárlásról vagy tranzakcióról. Ezek közé tartoznak a fizetési művelettel kapcsolatos információk, például a hitel- vagy betéti kártyája száma és más kártyaadatok, az egyéb számla- és hitelesítési adatok, illetve a számlázási, szállítási és kapcsolattartási adatok.

 • Amit mások tesznek és az információk, amelyeket Önről megadnak. Olyan tartalmakat, kommunikációt és információt is megkapunk és elemzünk, amelyeket más emberek adnak meg és folytatnak, amikor a Termékeinket használják. Ebbe beletartozhatnak Önről szóló információk, például ha mások megosztanak egy Önt ábrázoló fényképet, vagy hozzászólnak a fényképhez, üzenetet küldenek Önnek, vagy felöltik, szinkronizálják vagy importálják az Ön elérhetőségeit.

Készülékekkel kapcsolatos információk

Az alábbiak szerint, a számítógépekről, telefonokról, csatlakoztatott tv-kről és egyéb, az Ön által a mi Termékeink használatához integrált, interneteléréssel rendelkező eszközöktől és ezen eszközökről gyűjtünk információkat, és ezeket az információkat az Ön által használt különböző eszközökről összekapcsoljuk. Például felhasználjuk azokat az információkat, amiket arról gyűjtünk, hogy hogyan használja a Termékeinket a telefonján, hogy jobban személyre szabhassuk az Ön által látott tartalmakat (ideértve a hirdetéseket) és funkciókat, amikor a Termékeinket egy másik készüléken használja, például a laptopján vagy táblagépén, vagy hogy követhessük, hogy hajtott-e végre műveletet egy, a telefonján vagy egy másik eszközön megjelenített hirdetésre válaszul. 

Az ezen készülékekről általunk megszerzett információk a következőket foglalják magukban: 
 

 • A készülék tulajdonságai: olyan információk, mint például az operációs rendszer, a hardver- és szoftververziók, az akkumulátor töltöttségi szintje, a jelerősség, a rendelkezésre álló tárhely, a böngésző típusa, az alkalmazások és fájlok nevei és típusai, valamint a beépülő modulok.

 • A készülék műveletei: információk a készüléken végrehajtott műveletekről és viselkedésekről, például hogy egy ablak az előtérben vagy a háttérben van-e, vagy az egér mozgásai (amely segít megkülönböztetni az embert a robottól).

 • Azonosítók: egyedi azonosítók, készülékazonosítók és egyéb azonosítók, mint pl. amelyek az Ön által használt játékokból, alkalmazásokból és fiókokból származnak, továbbá családi készülékazonosítók (vagy egyéb, ugyanahhoz a készülékhez vagy fiókhoz köthető azonosítók, amelyek a Facebook-vállalatok termékeiszempontjából egyediek).

 • A készülék jelei: Bluetooth-jelek és információk a közeli Wi-Fi-elérési pontokról, jeladókról és mobilhálózati adótornyokról.

 • Adatok a készülék beállításaiból: azok az információk, amelyekhez a készüléke beállításainak megadása során ad nekünk hozzáférést, mint például a GPS-helymeghatározáshoz, kamerához vagy fényképekhez való hozzáférés.

 • Hálózat és kapcsolatok: olyan információk, mint például a mobil- vagy internetszolgáltatója neve, a nyelv, időzóna, mobiltelefonszám, IP-cím, a kapcsolat sebessége és bizonyos esetekben információk a közelben lévő vagy az Ön hálózatán lévő más készülékekről, hogy például lehetővé tudjuk tenni, hogy folyamatos átvitellel közvetítsen egy videót a telefonjáról a tv-jére.

 • Cookie-adatok: adatok az Ön készülékén tárolt cookie-król, ideértve a cookie-azonosítókat és -beállításokat. Arról, hogy hogyan használjuk a cookie-kat, a Facebook cookie-szabályzatában és az Instagram cookie-szabályzatában tudhat meg többet.

Információ a partnerektől.

A hirdetők, az alkalmazások fejlesztői és a közzétevők a Facebook általuk használt üzleti eszközein keresztül információkat küldhetnek nekünk, ideértve a közösségi modulokat (mint például a „Tetszik” gomb), a Facebook-bejelentkezést, az API-jainkat és SDK-inkat, illetve a Facebook-képpontot. Ezek a partnerek információkat bocsátanak rendelkezésünkre az Ön Facebookon kívüli műveleteiről, ideértve a készülékével kapcsolatos információkat, az Ön által felkeresett webhelyeket, az Ön vásárlásait, az Ön által megtekintett hirdetéseket, és azt, hogyan veszi igénybe a szolgáltatásaikat – van-e Facebook-fiókja, vagy bejelentkezett-e Facebook-fiókjába. Például egy játékfejlesztő az API-nkat arra használhatja, hogy elmondja nekünk, Ön milyen játékokkal játszik, vagy egy vállalkozás tájékoztathat bennünket az üzletükben végrehajtott vásárlásáról. Az online és offline műveleteiről, valamint az azoktól a külső adatszolgáltatóktól való vásárlásairól is információkat kapunk, amelyek jogosultak arra, hogy a részünkre Önnel kapcsolatos információkat adjanak át. 

A partnerek akkor kapják meg az adatait, amikor meglátogatja, illetve igénybe veszi a szolgáltatásaikat. Velük együttműködő külső feleken keresztül is kaphatnak ilyen adatokat. Ezen partnerek mindegyikétől elvárjuk, hogy megfelelő jogosultságuk legyen az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és megosztására, mielőtt azokat a rendelkezésünkre bocsátanák. További információ arról, hogy milyen típusú partnerektől kapunk adatokat. 

Arról, hogy hogyan használjuk a cookie-kat a Facebook üzleti eszközeivel kapcsolatban, a Facebook cookie-szabályzatában és az Instagram cookie-szabályzatában olvashat bővebben."

A TELJES SZABÁLYZATOT ITT TUDOD ELOLVASNI!

IMPRESSZUM

 

Szolgáltató név: Major Zsuzsanna, e.v.
Szolgáltató székhely, telephely, ennek hiányában lakcím : 6900 Makó, Szentháromság u. 26.

Szolgáltató elérhetőségei, így pl. a felhasználókkal való kapcsolattartásra használható e-mail cím: info@hirmenedzser.hu

Számlavezető pénzintézet:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.


Adószám:
65855856-1-26 


A szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vételi szám: Makó Város Önkormányzata, 6900 Makó Széchenyi tér 22. Nyilvántartási szám: 28490082

 

Kamarai tagság: Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamara, Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 10.
Cím: (Korona Üzleti és Szolgáltató Központ).

 

Tárhelyszolgáltató: Rackhost Kft.

Üzemeltető:
Rackhost Zrt.
Cím:
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Adószám:
25333572-2-06
Cégjegyzékszám:
06-10-000489
Bankszámlaszám:
10700433-67330115-51100005
IBAN:
HU66 1070 0433 6733 0115 5110 0005
SWIFT/BIC kód:
CIBHHUHB
Nyilvántartásba vevő cégbíróság:
Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Illetékes kamara:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara